Zespół Organizacji Badań i Innowacji

Dobry pomysł, biznesowa intuicja i wiedza właściciela są zawsze podstawą działania każdej firmy i decydują o jej sukcesie lub porażce. My sięgamy teraz po wiedzę ekspertów bo poważnie myślimy o przyszłości naszej firmy.

Zespół Organizacji Badań i Innowacji w AGRO-STAR

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. właściciel firmy AGRO-STAR TADEUSZ NOGAJ S.J. powołał Zespół Organizacji Badań i Innowacji, w skład którego weszły znamienite osoby świata naukowego wraz z przewodzącym zespołowi Panem dr hab. Ireneuszem Dziubek, profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Zespół ekspertów będzie wspierał spółkę AGRO-STAR w szerokich działaniach, których nadrzędnym celem jest innowacyjny rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Witamy Zespół w naszej firmie i życzymy satysfakcji ze wspólnie podejmowanych przedsięwzięć.

Poniżej prezentujemy skład Zespołu: