Rogatka wrocławska

Rogatek w Kaliszu kiedyś było więcej ale zachowała się już tylko ta - Rogatka Wrocławska.

Rogatka wrocławska

Spośród wielu zabytków, jakimi może poszczycić się Kalisz, jednym z najlepiej znanych zarówno starszemu, jak i młodszemu pokoleniu Kaliszan, jest klasycystyczna rogatka miejska.

Zbudowano ją  z czterokolumnowym doryckim portykiem na planie zbliżonym do antycznego prostylosu, jako jednokondygnacyjny budynek o ścianach boniowanych w prostokątne ciosy.

Jest to dawny posterunek celny zlokalizowany u zbiegu ulicy Śródmiejskiej, Górnośląskiej, Nowego Światu i Harcerskiej, wzniesiony w 1828 roku według projektu Franciszka Reinsteina.

Rogatka Wrocławska pozostaje jedynym zachowanym tego typu zabytkiem w mieście, spośród pozostałych istniejących w przeszłości trzech innych rogatek (Rogatki Warszawskiej, Rogatki Rypinkowskiej oraz Rogatki Stawiszyńskiej).

Rogatka wrocławska na przestrzeni lat

Rogatka wrocławska - czasy obecne, początek XXI wieku

Rogatka wrocławska - czasy obecne, początek XXI wieku

Rogatka wrocławska - czasy obecne, początek XXI wieku

Rogatka wrocławska w latach PRLu

Rogatka wrocławska w latach PRLu

Rogatka wrocławska w latach PRLu

Rogatka wrocławska - wczesny PRL - lata 50-te

Rogatka wrocławska - wczesny PRL - lata 50-te

Rogatka wrocławska - wczesny PRL - lata 50-te

Rogatka wrocławska w latach 50-tych

Rogatka wrocławska w latach 50-tych

Rogatka wrocławska w latach 50-tych

Rogatka wrocławska - lata wczesnego PRL'u

Rogatka wrocławska - lata wczesnego PRL'u

Rogatka wrocławska - lata wczesnego PRL'u

Rogatka wrocławska przed II wojną światową

Rogatka wrocławska przed II wojną światową

Rogatka wrocławska przed II wojną światową