Projekt IT - AGRO-STAR

Ten projekt był konieczny w naszej firmie - dał nam nowe możliwości rozwoju i przeniósł nas w epokę cyfrowej wymiany informacji. Obecnie nie wyobrażamy sobie nawet jak potężna była to zmiana.

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt:
"Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B przez firmę AGRO-STAR"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-006/11-00
Okres realizacji: 01.11.2011 r. – 28.02.2013 r.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 240.550,00 zł
Dofinansowanie: 132.630,00 zł

Opis projektu:
Projekt polega na budowie systemu wymiany informacji B2B między trzema współpracującymi firmami. System B2B, oparty o standard EDI, będzie zasilany przez dane pochodzące z platformy typu ERP, która obejmuje wszystkie obszary przedsiębiorstwa, gromadząc i pozwalając przetwarzać dane stanowiące przedmiot wymiany z partnerami.

W zakres projektu wchodzi budowa i wdrożenie systemu B2B po stronie Wnioskodawcy, w tym: analiza  przedwdrożeniowa, zakup oraz instalacja sprzętu i oprogramowania, wdrożenie systemu, integracja z systemami partnerów oraz szkolenia personelu i asysta powdrożeniowa.

System doprowadzi do automatyzacji procesów biznesowych w ramach całego łańcucha dostaw. Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne.

Planowane rozwiązania doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji usług, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów /dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz/. Dzięki podjętym działaniom firma AGRO-STAR będzie postrzegana przez partnerów i nie tylko jako przedsiębiorstwo innowacyjne, nowoczesne. Spółka będzie mogła rozwijać się, poszerzać własny udział w rynku oraz krąg swoich Partnerów.

Bliższych informacji na temat projektu udzielają: Anna Dolata i Damian Jannasz
    tel. 601-863-629; 601-863-610
    fax. 62 767-49-52
    e-mail: biuro@agro-star.com.pl; damianj@agro-star.com.pl