Park Miejski

To najstarszy w Polsce publiczny park miejski - nasza duma!

Park miejski w Kaliszu

Zaliczany jest do najstarszych i najładniejszych założeń parkowych w Polsce.

Jego dzieje są niezwykle interesujące i barwne - rozpoczynają się one w 1798 r., kiedy pruska Kamera Wojenno-Ekonomiczna (Die Kriegs - und Domainen-Kammer), sprawująca od pięciu lat - na skutek II rozbioru Polski - władzę w mieście, podjęła decyzję założenia w Kaliszu tzw. dzikiego ogrodu.