Ratusz

Jego budynek zbudowany został w latach 1920-1924. Wcześniej w tym samym miejscu był budynek zbudowany w stylu renesansowym a przed nim budynek w stylu gotyckim.

Budynek ratusza na Rynku Staromiejskim

Obecna siedziba ratusza to budynek neoklasycystyczny, wzniesiony w latach 1920–1924 staraniem Komitetu Odbudowy Kalisza według projektu Sylwestra Pajzderskiego w oparciu o wcześniejsze projekty Stefana Szyllera - wpisany został do rejestru zabytków w 1993 roku.

Wcześniej w jego pobliżu stał dwupiętrowy ratusz gotycki z wieżą, wzmiankowany po raz pierwszy w 1426 roku. Ratusz ten został przebudowany w stylu renesansowym w XVI wieku.

Budynek ten spłonął w 1792 roku. Kolejny ratusz zbudowano w 1888 roku według projektu Józefa Chrzanowskiego. Gmach ten również spłonął w 1914 roku zniszczony przez wojska pruskie.

Ratuszowy zegar  towarzyszący swym dźwiękiem wielu pokoleniom Kaliszan zainstalowany został w 1925 roku i zaopatrzony jest w zachowaną do dzisiaj, tabliczkę świadczącą o majętności dawnych mieszkańców naszego miasta. Tabliczka ta zawiera napis: "Ufundowany przez prezydenta Mieczysława Szarrasa i ławnika Zygmunta Grossa ze składek mieszkańców Kalisza".