Grodzisko na Zawodziu

Gród obronny na Zawodziu - skansen archeologiczny i jedna z naszych głównych atrakcji turystycznych. Warto zobaczyć!

Grodzisko - rekonstrukcja bramy wjazdowej

Jak udowodniły wykopaliska, najstarsze ślady osadnictwa na terenie Kalisza i w jego najbliższej okolicy pochodzą z około 8.000 lat przed Chrystusem - ze schyłkowego paleolitu, czyli pierwszego, początkowego okresu epoki kamienia.

Natomiast grodzisko na Zawodziu datowane jest na lata około 850–860 n.e. i obecnie stanowi rezerwat archeologiczny.

Główną jego częścią jest częściowo zrekonstruowany gród, otoczony wałem obronnym, sięgającym miejscami 5 metrów wysokości. Pierwsze wzmianki o grodzie znalazły się już w 1106 w kronice Galla Anonima.

Badania archeologiczne pozostałości grodu rozpoczął w 1903 Włodzimierz Demetrykiewicz. Kolejne, w związku obchodami 1800-lecia miasta, prowadzono w latach 1958–1965. W ich wyniku odsłonięto relikty palatium, kolegiaty św. Pawła Apostoła, przykościelnego cmentarza oraz konstrukcji obronnych.

Tak według naukowców wyglądało grodzisko na Zawodziu w czasach piastowskich:

Grodzisko na Zawodziu w czasach piastowskich

Teren skansenu na mapie Google:

Grodzisko na Zawodziu- zobacz na mapie Google