Certyfikat AQAP dla AGRO-STAR

Kilka miesięcy temu poddaliśmy audytowi nasz firmowy system kontroli jakości i oto mamy rezultat w postaci certyfikatu AQAP. Ten dokument otwiera przed firmą AGRO-STAR nowe możliwości rozwoju dzięki temu, że otwiera nam drogę do współpracy z instytucjami wojskowymi.

Z nieukrywaną dumą pragniemy poinformować, że nasza firma zdobyła kolejny dokument potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług. Obecnie, obok certyfikatu ISO posiadamy także certyfikat AQAP.

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) to zestaw dokumentów standaryzacyjnych NATO dotyczący zapewnienia jakości. Znamienny jest fakt, że właśnie normy z rodziny ISO 9000 wywodzą się z normy AQAP, stosowanej w przemyśle zbrojeniowym państw NATO już w latach 50.

Zgodnie z wymaganiami AQAP, podmiot certyfikowany musi spełniać przede wszystkim wymagania normy ISO 9001:2000. Oprócz tego wymagane są elementy dodatkowe, takie jak na przykład umiejętność planowania jakości i zarządzania ryzykiem konkretnego przedsięwzięcia, umiejętność zarządzania konfiguracją oferowanego wyrobu i jego nieuszkadzalnością oraz podatnością obsługową.

Wymagana jest również umiejętność współpracy z Przedstawicielem Wojskowym w zakresie bezpośredniego nadzorowania jakości, a w przypadku udziału w kontraktach międzynarodowych - w zakresie realizacji procesu Rządowego Zapewnienia Jakości.

Dzięki certyfikatowi AQAP otwierają się przed AGRO-STAR nowe możliwości rozwoju.

AGRO-STAR certyfikat AQAP