Certyfikacje 2017

Pozytywnie przeszliśmy przez weryfikację firmowych systemów jakości - potwierdzają to certyfikaty przedstawione poniżej. Cieszy nas to niezmiernie ponieważ dla wielu naszych partnerów biznesowych posiadanie przez nas certyikatów ISO czy AQAP jest podstawą do rozwijania kontaktów biznesowych z naszą firmą.

Mamy aktualne certyfikaty ISO i AQAP!

Pod koniec listopada 2017 roku przeprowadzany był w naszej firmie audyt na zgodność firmowych systemów jakości z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz na zgodność z wymaganiami AQAP 2110:2016.

Z przyjemnością informujemy, że posiadane wcześniej analogiczne certyfikaty zostały potwierdzone i przedłużone przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Poniżej prezentujemy stosowne dokumenty: