Inwestujemy w przyszłość

Ale bynajmniej nie jest to tylko i wyłącznie idealizm. To bardzo pragmatyczne podejście gdyż w ten sposób mamy wpływ na edukację i zawodowe umiejętności naszych przyszłych pracowników. To podejście zyskuje coraz większą popularność wśród innych kaliskich firm - idą w nasze ślady i to nas cieszy.

Inwestujemy w edukację młodego pokolenia

Z pełnym przekonaniem wciąż rozwijamy współpracę z placówkami edukacyjnymi w zakresie praktycznej nauki zawodu mechanik, elektromechanik, elektryk samochodowy oraz logistyk.

W listopadzie ub. roku  zawarta została umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, zaś w grudniu 2015, również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

Obok realizowania praktyk zawodowych, obecnie wchodzimy w sferę ich organizacji, uzgadniania zakresu, tematyki, a nawet całościowego programu kształcenia zawodowego. To nowe wyzwanie któremu stawiamy czoło ufając, że w ten sposób przyczynimy się do pojawienia na rynku pracy kolejnych, coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników.   

Od 2016 roku planujemy dalsze rozszerzenie naszej działalności edukacyjnej - m.in. o instruktaże w warunkach warsztatowych dla kadry pedagogicznej odpowiedzialnej za przedmioty zawodowe. Przewidujemy, że taka wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń będzie źródłem wielu korzyści dla obu współpracujących stron.

Jesteśmy pewni, że właśnie taki nasz wkład w rozwój lokalnej społeczności to dobra inwestycja - bo to inwestycja we  WSPÓLNĄ  przyszłość.