Inwestujemy w młodzież

Głęboko wierzymy w sens takich inwestycji bo jak życie pokazuje, absolwenci tej szkoły trafiają później do naszej firmy już jako jej pracownicy. Dzięki naszej współpracy ze szkołą są dobrze uformowani jako ludzie i dobrze wykształceni jako fachowcy w swojej dziedzinie. Cieszy nas to, że mamy w tym swój udział.

Warto to robić!

Już od  lat współpracujemy z lokalnymi  placówkami  edukacyjnymi – m.in.  z kaliskim Zespołem Szkół Samochodowych – corocznie  podpisujemy kolejne umowy o praktyki zawodowe dla uczniów tej szkoły.  

Firma AGRO-STAR objeła bowiem patronat nad działalnością szkoły w zakresie praktycznej nauki zawodu, aktywnie uczestnicząc w edukacji młodego pokolenia. W naszym zakładzie stwarzamy doskonałe warunki techniczno-organizacyjne do realizacji przyjętych zobowiązań.

Każdy z uczniów – praktykantów trafia pod opiekę przypisanego mu mechanika prowadzącego, pełniącego funkcję bezpośredniego opiekuna praktyk. W codziennej pracy z opiekunem, uczeń ma możliwość rzeczywistego kontaktu z mechaniką i elektryką pojazdową, pogłębiając poprzez praktykę zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną. Podczas pracy wykonywanej osobiście ale pod czujnym okiem wykwalifikowanego mechanika współrealizuje konkretne zadania serwisowe, na bieżąco omawiając związane z nimi problemy techniczne.

Bardzo nas cieszą dotychczasowe efekty takich działań – nasi byli uczniowie zdają późniejsze egzaminy zawodowe, i… już jako absolwenci, wracają do AGRO-STAR, zatrudnieni w firmie jako pełnoprawni mechanicy.